Parshas Mishpotim Shiur Daas 1

Rav Gifter giving a Shiur Daas Parshas Mishpatim 1.


JUST PUBLISHED: PIRKEI EMUNAH AND MILI D'IGROS 7!

X