Taanis – Kabalas HaTorah

Rav Gifter speaking about Kabalos HaTorah Taanis .


JUST PUBLISHED: PIRKEI EMUNAH AND MILI D'IGROS 7!

X